GARDEN EXPO


PODKARPACKIE TARGI OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

12-13 WRZEŚNIA 2020

G2A ARENA


ATRAKCJE_MIKROOGRODY ATRAKCJE_PROJEKTOWANIE_OGRODOW ATRAKCJE_ZIELONE_WARSZTATY_Z_MCHU

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

Nauczyciel akademicki w Zakładzie Architektury Krajobrazu w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi badania z zakresu roślinności terenów niezurbanizowanych oraz przekształceń krajobrazu miejskiego i wiejskiego. Członek Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Z zamiłowania grafik komputerowy.