GARDEN EXPO


PODKARPACKIE TARGI OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

12-13 WRZEŚNIA 2020

G2A ARENA


ATRAKCJE_MIKROOGRODY ATRAKCJE_PROJEKTOWANIE_OGRODOW ATRAKCJE_ZIELONE_WARSZTATY_Z_MCHU

dr inż. Anna Szopińska

dr inż. Anna Szopińska

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła w Instytucie Warzywnictwa i Roślin Ozdobnych na stanowisku asystent naukowo- dydaktyczny, a następnie w Katedrze Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa. W listopadzie 1997 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – warzywnictwa. Od 2003 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczną, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. W latach 2006 – 2011 kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Kształtowania Terenów Zieleni. Od 2009 dziekan Wydziału Przedsiębiorczości WSI-E. Od lutego 2019 roku Kierownik projektu Akademia Florystyki, realizowanego w WSI-E w Rzeszowie.